PRÁVNÍ SLUŽBY

Specializujeme se na trestní, rodinné a občanské právo, právo obětí trestných činů, antidiskriminační právo a právo neziskových organizací. Služby poskytujeme v Praze a Brně a po vzájemné dohodě též na celém území ČR. Hovoříme česky a anglicky, v ostatních případech využíváme služeb tlumočníka.

újma na zdraví a životě

Díky dlouhodobé specializaci poskytujeme nadstandardní služby v oblasti náhrady újmy na zdraví a životě a související nemajetkové újmy, bez ohledu na to, zda k újmě došlo úmyslným trestným činem, dopravní nehodou či nedbalostním zanedbáním povinné péče. Poskytujeme poradenství a zastupování při mimosoudním uplatňování nároků klienta či při jednání s viníkem či odpovědným subjektem. Formulujeme škodní návrh a zastupujeme jeho uplatnění v řízení před soudem. Máme zkušenosti s právem na ochranu osobnosti.