PRÁVNÍ SLUŽBY

Specializujeme se na trestní, rodinné a občanské právo, právo obětí trestných činů, antidiskriminační právo a právo neziskových organizací. Služby poskytujeme v Praze a Brně a po vzájemné dohodě též na celém území ČR. Hovoříme česky a anglicky, v ostatních případech využíváme služeb tlumočníka.

pracovní právo

Služby v oblasti pracovního práva poskytujeme zaměstnancům i drobným zaměstnavatelům. V pracovně právních sporech se věnujeme poradenství a zastupování ve věcech plynoucích z neplatného rozvázání pracovního poměru, mzdových nároků a odstupného, případně náhrady škody a újmy z pracovněprávních vztahů. Drobným zaměstnavatelům poskytneme základní poradenství a smluvní balíček ve vztahu pracovnímu poměru a činnostem konaným mimo pracovní poměr (DPP, DPČ).