PRÁVNÍ SLUŽBY

Specializujeme se na trestní, rodinné a občanské právo, právo obětí trestných činů, antidiskriminační právo a právo neziskových organizací. Služby poskytujeme v Praze a Brně a po vzájemné dohodě též na celém území ČR. Hovoříme česky a anglicky, v ostatních případech využíváme služeb tlumočníka.

Občanské právo

Nový občanský zákoník stále přináší řadu nejistot. Snažíme se poskytnout svým klientům a klientkám odpovídající orientaci v jejich právech, vyjednávání s protistranou a zastoupení v řízení před soudem tam, kde není dohoda možná. Poskytujeme poradenství a zastupování v záležitostech běžného života – nájem, pacht, darování, koupě a prodej, závazkové právo, sepisování smluv, vymáhání pohledávek, zápisy do veřejných rejstříků. Zajišťujeme úschovy. Pro své klienty a klientky zajišťujeme také ověřování podpisu a konverzi dokumentů.