PRÁVNÍ SLUŽBY

Specializujeme se na trestní, rodinné a občanské právo, právo obětí trestných činů, antidiskriminační právo a právo neziskových organizací. Služby poskytujeme v Praze a Brně a po vzájemné dohodě též na celém území ČR. Hovoříme česky a anglicky, v ostatních případech využíváme služeb tlumočníka.

rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme širokou škálu služeb. Velkou pozornost věnujeme zájmům nezletilých dětí, věříme, že i když se rodiče nedokáží dohodnout, děti by měly trpět co nejméně. Poskytujeme poradenství, podání a zastupování ve věcech sporných i nesporných rozvodů, včetně úpravy styku s dětmi (svěření dětí do péče, střídavá péče atd.), výživného a majetkového vyrovnání. V případě ohrožení dětí nebo jednoho z rodičů (domácí násilí) připravíme předběžné opatření. Věnujeme se určování a popírání otcovství a problematice osvojení. Máme zkušenosti se zastupováním stejnopohlavních párů v řízení o určení rodičovství a ve věcech registrovaného partnerství.