PRÁVNÍ SLUŽBY

Specializujeme se na trestní, rodinné a občanské právo, právo obětí trestných činů, antidiskriminační právo a právo neziskových organizací. Služby poskytujeme v Praze a Brně a po vzájemné dohodě též na celém území ČR. Hovoříme česky a anglicky, v ostatních případech využíváme služeb tlumočníka.

sociální služby a neziskový sektor

Naší specializací je poradenství, příprava a kontrola smluvní a jiné právní dokumentace a zastupování neziskového sektoru. Ochotně připravíme zakládací listinu či stanovy pro spolek, zapsaný ústav či nadační fond, poradíme s trasformací či prověříme soulad s novým občanským zákoníkem. Připravíme darovací smlouvy či smlouvy o nadačním příspěvku. Zkontrolujeme smluvní projektovou dokumentaci a upozorníme na úskalí z ní plynoucí. Zpravujeme právní analýzu projektových rizik, včetně rizik projektových partnerství. Provedeme právní audit neziskové organizace.

Pro oblast sociální služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách ochotně připravíme smluvní agendu (smlouva o poskytování služeb, GDPR, mlčenlivost) a poradíme s právním aspekty standardů sociálních služeb.