PRÁVNÍ SLUŽBY

Specializujeme se na trestní, rodinné a občanské právo, právo obětí trestných činů, antidiskriminační právo a právo neziskových organizací. Služby poskytujeme v Praze a Brně a po vzájemné dohodě též na celém území ČR. Hovoříme česky a anglicky, v ostatních případech využíváme služeb tlumočníka.

trestní právo

Není výjimkou, že jsou lidé stíhání nespravedlivě nebo způsobem, který odporuje zákonu. Věříme, že právo na obhajobu má každý. Je naší profesionální povinností zajistit, aby obviněným byla zajištěna odpovídající právní pomoc ve vysoké kvalitě. Obhajobu vedeme ve všech stádiích trestního řízení, počínaje stížností proti zahájení trestního stíhání, přes přípravné řízení až po zastupování před soudem. Máme zkušenosti s mimořádným opravnými prostředky i podáváním ústavních stížností. Naším cílem je dosažení spravedlivého rozhodnutí ve věci. Zabýváme se také nedbalostními trestnými činy, u kterých věříme, že vhodným řešením jsou nástroje restorativní justice a netrestní řešení sporu.

Intenzivně se věnujeme právům poškozených v trestním řízení – viz sekce Oběti trestných činů.