PRÁVNÍ SLUŽBY

Specializujeme se na trestní, rodinné a občanské právo, právo obětí trestných činů, antidiskriminační právo a právo neziskových organizací. Služby poskytujeme v Praze a Brně a po vzájemné dohodě též na celém území ČR. Hovoříme česky a anglicky, v ostatních případech využíváme služeb tlumočníka.

Oběti trestných činů

Naší specializací je pomoc obětem trestných činů. Poškozené provázíme v průběhu celého trestního řízení – od podání vysvětlení až po pravomocné rozhodnutí ve věci, nikdy v řízení nezůstanou sami. Klientům a klientkám poskytujeme poradenství a zastupování na policii a před soudem v postavení zmocněnce. Samozřejmostí je péče o rychlost, plynulost a šetrnost řízení. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které mohou poskytnout návazné služby lidem v obtížné sociální situaci.

Důsledně prosazujeme práva zvlášť zranitelných obětí, tj. obětí násilných trestných činů, znásilnění, předsudečného násilí, domácího násilí, seniorů a dětí. Využíváme přitom institut bezplatného zmocněnce, který cenu právních služeb pro poškozené výrazně snižuje. Specializujeme se na pomoc obětem kybernetického násilí a pronásledování. V tom jsem dosáhly průlomového rozhodnutí před Ústavním soudem III.ÚS 3439/17.

O právech zvlášť zranitelných trestných činů přednášíme policii a státním zástupcům. Mgr. Klára Kalibová, Ph.D. se podílela na přípravě zákona o obětech trestných činů v rámci expertní komise ministerstva spravedlnosti.