Cena našich právních služeb je smluvní. Základní sazba činí 2.000 Kč, v současné době nejsme plátkyně DPH. Základní sazba se může měnit s ohledem na náročnost případu – poskytování služeb v cizím jazyce, náročnost právní věci, poskytování služeb mimo pracovní dobu, o víkendu či ve svátek či v nestandardním pracovním prostředí.

Speciální sazbu máme pro mimořádné opravné prostředky, ústavní stížnost a stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

Pokud je potřeba či vyžadováno tlumočení, hradí si klient či klientka tlumočení samostatně.

Obětem trestných činů nabízíme slevu či žádost o ustanovení bezplatného zmocněnce.

V případě dlouhodobé či projektové spolupráce se můžeme domluvit na poskytování právních služeb v paušální částce.